ทีมงานจะใช้ระบบการลงโทษเป็นระบบการตักเตือน ผู้เล่นทุกท่านจะมีค่าการตักเตือนเริ่มต้นที่ 0 และสูงสุดที่ 5 (warn 0/5) ถ้าผู้เล่นท่านใดกระทำการผิดกฏของเซิร์ฟเวอร์จนได้รับการตักเตือนครบ 5 ผู้เล่นจะโดนแบนถาวรทันที (ถ้าหากผู้เล่นไม่ได้ประพฤติผิด และทำตามกฎอย่างถูกต้องจะโดนลด -1 Warn / 1 เดือน)

Admin teams will punished with warn all the players it’s have 0 warn and maximum 5 warn (warn 0/5) if players commit an offense warn to 5/5 players will has banned permanent.

ทีมงานจะใช้ระบบการลงโทษเป็นระบบการตักเตือน ผู้เล่นทุกท่านจะมีค่าการตักเตือนเริ่มต้นที่ 0 และสูงสุดที่ 5 (warn 0/5) ถ้าผู้เล่นท่านใดกระทำการผิดกฏของเซิร์ฟเวอร์จนได้รับการตักเตือนครบ 5 ผู้เล่นจะโดนแบนถาวรทันที (ถ้าหากผู้เล่นไม่ได้ประพฤติผิด และทำตามกฎอย่างถูกต้องจะโดนลด -1 Warn / 1 เดือน)

Admin teams will punnished with warn all the players it’s have 0 warn and maximum 5 warn (warn 0/5) if players commit an offense warn to 5/5 players will has banned permanent.

ทีมงานจะใช้ระบบการลงโทษเป็นระบบการตักเตือน ผู้เล่นทุกท่านจะมีค่าการตักเตือนเริ่มต้นที่ 0 และสูงสุดที่ 5 (warn 0/5) ถ้าผู้เล่นท่านใดกระทำการผิดกฏของเซิร์ฟเวอร์จนได้รับการตักเตือนครบ 5 ผู้เล่นจะโดนแบนถาวรทันที (ถ้าหากผู้เล่นไม่ได้ประพฤติผิด และทำตามกฎอย่างถูกต้องจะโดนลด -1 Warn / 1 เดือน)

1. Lower Flag การชักธงลงเพื่อนำใบธงออกมา
2. วิธีการทำลายเสาธงให้ใช้ Hatchet เพื่อตอกเสาธงออกซึ่งมันจะขึ้นคำว่า Dismantle flag pole
3. วิธีนี้จะเป็นการนำตัวฐานที่สร้างขึ้นด้วยหินออกโดยใช้ Shovel หรือ Pickaxe ก็ได้
4. จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อถอนลากถอนโคลนของธงออกทั้งหมดโดยการใช้ Sledgehammer

หลังจากฐานธงถูกทำลายหมดแล้ว ทางเซิร์ฟเวอร์เราจะถือว่าเป็นเขต War zone ทุกท่านสามารถปะทะกันต่อได้แม้จะจบกิจกรรม Raid Days แล้วผู้เล่นท่านไหนที่เป็นคนสร้างธงสำเร็จ (กดClaim ธง) จะได้รับสิทธิเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นและให้ผู้เล่นท่านอื่นออกจากโซนบ้านทันที เมื่อมีการยึดบ้านสำเร็จแล้ว

Admin teams will punnished with warn all the players it’s have 0 warn and maximum 5 warn (warn 0/5) if players commit an offense warn to 5/5 players will has banned permanent.

1. Lower flag for take a flag
2. Dismantle flag pole with hatchet
3. Dismantle stone flag base with shovel or pickaxe
4. Dismantle pole with sledgehammer

If players can’t take these base. It’s mean these base still war zone all the players can fighting even raid days ended.

” หากคุณกำลังร้องขอการชดเชยสำหรับสิ่งของที่สูญหาย คุณต้องแสดงหลักฐานที่เพียงพอให้กับผู้ดูแลระบบ คุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งของที่สูญหายของคุณนั้นไม่ใช่ความผิดของคุณเอง แต่เป็นผลมาจากปัญหาหรือความผิดพลาดในเกม จะไม่มีการชดเชยใดๆ หากไม่มีหลักฐานมายืนยันกับทางผู้ดูแลระบบ “

” If you are requesting compensation for lost items, you must provide admins with adequate evidence. You must prove that the loss of items was no fault of your own, but as a result of an ingame issue/glitch. Compensation requests without any evidence will be rejected. (This excludes issues surrounding victims of players breaking rules) “